Milieu

Home Milieu

Het Milieubeleid

Blommers Bouwsystemen is zich continu bewust van de steeds strengere milieueisen. Vandaar dat we met gerenommeerde leveranciers werkt, waar kwaliteit hand in hand gaat met het milieu. Materialen worden altijd kritisch beoordeeld en bovendien volgen wij alle veranderingen op het gebied van materiaalgebruik, milieueisen en -wetten.
Vandaar dat men verantwoord dient om te gaan met allerlei materialen. ‘Ecologisch verantwoord’ en ‘recycling’ zijn termen waarmee Blommers Bouwsystemen dagelijks heeft te maken. Niet voor niets gebruikt men milieuvriendelijke producten en zorgt men ervoor dat bouwafval altijd gescheiden wordt. Daarnaast spelen de leveranciers een belangrijke rol. Door de  gezamenlijke verantwoording resulteert dit in milieuvriendelijk werken én bouwen! In de toekomst zullen deze milieuaspecten alleen maar toenemen. Goede ontwikkelingen, die Blommers dubbel en dwars onderstreept!
DCF 1.0
Bekijk ook www.goedhoutdatabase.nl voor meer informatie.
DCF 1.0