Bouwvergunning aanvragen?

september 11, 2011

Er zijn twee verschillende mogelijkheden per 1 oktober 2010:

  • Vergunningvrij bouwen (sterk verruimd)
  • Omgevingsvergunning

Op de site van VROM of de site van uw eigen gemeente kunt u bekijken wat voor u van toepassing is. Op deze site’s wordt u middels een aantal vragen naar de juiste mogelijkheid geleid. Hier kunt u ook met uw eigen Digid een vergunning aanvragen

Kijk op www.omgevingsloket.nl

Blommers helpt u bij:

  • Het maken van de bouwtekeningen
  • Het invullen van de aanvraagformulieren bouwvergunning

Vergunning duidelijk in één muisklik

Tot voor kort moest je tientallen verschillende formulieren invullen om uit te vogelen of je een vergunning nodig had voor een dakkapel of uitbouw, maar die tijd is voorbij. Tegenwoordig is het met de online vergunningcheck bij het www.omgevingsloket.nleen fluitje van een cent. Postcode en huisnummer invullen, een aantal vragen over de plannen beantwoorden en in een mum van tijd verschijnt het antwoord op de vergunningaanvraag op het scherm.
Je hoeft niet meer naar het gemeentehuis en kunt ook om vier uur ’s nachts kijken of je zonder toestemming een serre ,schuur, atelier e.d. kunt bouwen. Voorheen was het zo dat als je bijvoorbeeld een serre wilde aanbouwen en daarvoor een boom moest kappen en een schuurtje slopen, je een kapvergunning, sloopvergunning en een bouwvergunning bij de gemeente moest aanvragen. Dit had een enorme papieren rompslomp voor burger en gemeente tot gevolg. Niet alleen de regels zijn versoepeld, ook zijn alle verschillende vergunningen samengevoegd tot één omgevingsvergunning. Een van de belangrijkste versoepelingen is de verruiming van vergunningvrij bouwen in de achtertuin van maximaal 35 vierkante meter naar 60 vierkante meter. Ook de nokhoogte van een schuin dak mag tegenwoordig uitlopen tot 4,5 meter. Belangrijk is wel waar het bouwwerk wordt gerealiseerd. In de regel geldt dat alles wat grenst aan de openbare ruimte, zoals de voorkant van een woonhuis, of zijkant van een hoekhuis, een grotere invloed heeft op de directe omgeving dan wat aan de achtekant wordt gebouwd. Daarom mag een bouwwerk aan de voor-of zijkant van de woning meestal niet zonder vergunning worden gebouwd. Door het in werking treden van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is ongeveer 75 procent van de aan- en uitbouwen aan particuliere woningen vergunningvrij geworden.

Sjoemelen bij het invullen van de vergunningcheck op het omgevingsloket online is zinloos. Bij het kadaster is precies bekend hoe groot een erf of tuin is en wat erop staat. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de gegevens van de gemeente. Zij weten exact hoe de woning eruit ziet en wat wel en niet mag. Mochten er problemen ontstaan met de buren dan kun je de gemeente vragen om te onderzoeken of het bouwwerk voldoet aan de regels. Buren die het onverhoopt niet eens zouden zijn met de nieuwe uitbreiding, kunnen in het uiterste geval de bouw aanvechten op grond van het Burenrecht, maar dan moet je wel echt hinder ondervinden van het bouwwerk.

Wij verzorgen voor u de bouwtekeningen en assisteren u bij het verkrijgen van de bouwvergunning.

Wilt u meer info over onze systemen en de mogelijkheden, neem dan telefonisch contact met ons op via 040 – 254 76 12 of via het contactformulier.

Wilt u op de hoogte blijven van alle laatste ontwikkelingen van Blommers Bouwsystemen? Vind ons op:

Facebook
Twitter